Kredyty dla firm w Warszawie, jak otrzymać, formalności

Niekiedy zdarza się, że działalność gospodarcza nie przynosi takich zysków, jak oczekiwano, następuje chwilowy spadek przychodów lub jej właściciel otrzymał możliwość dokonania opłacalnej inwestycji, ale nie posiada odpowiednich środków. W takich sytuacjach istnieje kilka rozwiązań, które mogą pomóc uratować przedsiębiorstwo przed upadłością. Wśród nich niektóre osoby prowadzące własną działalność decydują się na zaciągnięcie kredytu dla firm. Kredyt dla firm cechuje się zwykle dłuższym okresem spłaty zaciągniętego zobowiązania niż umowy dedykowane osobom prywatnym. Co więcej, przedsiębiorcy mogą również liczyć na znacznie większe kwoty. Obie te cechy sprawiają, że zaciągnięcie kredytu dla firm stanowi realne wsparcie dla osoby prowadzącej własną działalność. Jednak jakie trzeba spełnić warunki, aby go otrzymać?
Kredyty dla firm w Warszawie

Jak otrzymać kredyt dla firm?

Uzyskanie kredytu dla firm wymaga spełnienia kilku warunków oraz wykonania kilku zadań. Jak sama nazwa wskazuje, środki pozyskiwane w jego ramach dedykowane są ludziom prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z tym z oferty nie mogą skorzystać osoby prywatne. Co więcej, wnioskodawca musi być właścicielem firmy przez co najmniej 12 miesięcy. Jednocześnie przedsiębiorca nie może starać się o kredyt na start działalności. Co istotne, osoba starająca się o kredyt dla firm musi udowodnić, że posiada odpowiednią zdolność kredytową. W ten punkt wchodzi przedstawienie danych dotyczących sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Bez tych informacji trudno będzie uzyskać dodatkowe środki. Ponadto należy zaprezentować instytucji bankowej szczegółowo skonstruowany biznesplan, zakładający poszczególne etapy rozwoju firmy w kolejnych miesiącach.

Kredyt dla firm - formalności

Poza wymienionymi wyżej obowiązkami osoba ubiegająca się o kredyt dla firm musi wypełnić kilka formalności. Wśród podstawowych dokumentów wymienia się potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP pochodzące z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej, a także zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt dla firm obejmują zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą podatków, zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także opinie banków prowadzących rachunki bankowe przedsiębiorstwa oraz te dotyczące spłat aktualnie obowiązujących zobowiązań. Właściciele spółek mają obowiązek załączyć do wniosku również statut, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego, a także umowę spółki wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami.

Kredyt dla firm - jakie firmy mogą go otrzymać?

Kredyt dla firm ma stosunkowo uniwersalny charakter, jeśli chodzi o wyodrębnienie grupy przedsiębiorstw, które otrzymują możliwość skorzystania z tego źródła finansowania. Wśród wymogów, jakie musi spełnić osoba składająca wniosek, widnieje konieczność istnienia działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Poza tym tak naprawdę każdy właściciel przedsiębiorstwa może ubiegać się o kredyt dla firm - prowadząc zarówno jednoosobową działalność, jak i wielką korporację. Specjaliści z Kancelarii Kredytowej służą zwiększaniu szans przedsiębiorców na uzyskanie dodatkowych środków. Dzięki nim osoby prowadzące własną działalność nie muszą martwić się o niedopełnienie wszystkich formalności, nieprawidłowe wypełnienie wniosku o kredyt dla firm czy wybór nieopłacalnej oferty. Warto zaufać fachowcom działającym w ramach Kancelarii Kredytowej!